Zasady grywalizacji

W ramach programu klasy realizują 3 misje. Każda z misji składa się z części do przeprowadzenia w klasie, zadania domowego dla uczniów oraz zadania specjalnego - wymagającego od klasy i nauczyciela działań wykraczających poza typowe zajęcia szkolne (np. kontaktu z lokalnymi mediami itp.). Po zrealizowaniu zadania z misji, nauczyciel zobligowany będzie do złożenia pisemno-fotograficznej relacji na stronie Programu. Na ostateczny wynik danej klasy wpływ będą miały składowe relacji dotyczące poszczególnych elementów scenariusza:

  • Fragment relacji dot. zadania klasowego: 40 pkt
  • Fragment relacji dot. zadania domowego: 10 pkt
  • Fragment relacji dot. zadania specjalnego: 50 pkt
  • Jakość złożonych relacji: 0-50 pkt
  • Dodatkowe “punkty za wzbudzenie zachwytu jurorów”: 0-10 pkt
W sumie: 160 pkt
Łącznie za wszystkie scenariusze można zdobyć maksymalnie 3x160=480 pkt.

Miejsce Placówka Klasa Punkty Profil szkoły
1. Szkoła Podstawowa w Ostrowążu 2a 300 Zobacz profil
2. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach 2a 200 Zobacz profil
3. Szkoła Podstawowa w Ostrowążu 1a 200 Zobacz profil
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie 3b 150 Zobacz profil
5. Szkoła Podstawowa im. Józefa Zywerta w Patrzykowie 3 100 Zobacz profil
6. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie 1a 100 Zobacz profil
7. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni 3 100 Zobacz profil
8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 2a 40 Zobacz profil
9. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3i 0 Zobacz profil
10. Szkoła Podstawowa nr 58 2b 0 Zobacz profil
11. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy 1b 0 Zobacz profil
12. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku 2 0 Zobacz profil
13. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 1a 0 Zobacz profil
14. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 1c 0 Zobacz profil
15. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 1a 0 Zobacz profil
16. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3d 0 Zobacz profil
17. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3a 0 Zobacz profil
18. Szkoła Podstawowa nr 58 3e 0 Zobacz profil
19. Szkoła Podstawowa w Ostrowążu 3a 0 Zobacz profil
20. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3e 0 Zobacz profil
21. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3e 0 Zobacz profil
22. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 1 a 0 Zobacz profil
23. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3d 0 Zobacz profil
24. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 3g 0 Zobacz profil
25. Szkoła Podstawowa nr 58 2a 0 Zobacz profil
26. Szkoła Podstawowa nr 58 3c 0 Zobacz profil
27. Szkoła Podstawowa nr 58 3d 0 Zobacz profil
28. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu 1a 0 Zobacz profil
29. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 2a 0 Zobacz profil
30. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 3b 0 Zobacz profil
31. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej 2a 0 Zobacz profil
32. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie 1c 0 Zobacz profil
33. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie 1a 0 Zobacz profil
34. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie 1 b 0 Zobacz profil
35. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Napachaniu 3c 0 Zobacz profil
36. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach 3c 0 Zobacz profil
37. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO Zaradni-Odważni-Oryginalni BOOmby 0 Zobacz profil
38. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 1b 0 Zobacz profil
39. Szkoła Podstawowa 3a 0 Zobacz profil
40. Prywatna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów 2 0 Zobacz profil
41. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie świetlica I 0 Zobacz profil
42. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie świetlica II 0 Zobacz profil
43. Szkoła Podstawowa w Dobrowie 1 0 Zobacz profil
44. Szkoła Podstawowa w Dobrowie 2 0 Zobacz profil
45. Szkoła Podstawowa w Dobrowie 3 0 Zobacz profil
46. Szkoła Podstawowa nr 58 3a 0 Zobacz profil
47. Szkoła Podstawowa nr 58 3b 0 Zobacz profil
48. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie 2a 0 Zobacz profil